New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

מה הקשר בין הצלחה לשיטתיות?

אני רוצה לפרוץ את תקרת הזכוכית בעסק, מטריד אותי שלמרות כל הידע הכישורים והיכולות אני עדיין לא במקום שאני רוצה להיות, נמאס לי לעבוד מהבוקר עד הערב בפגישות 1:1 ואין לי זמן לפיתוח העסקי אלו חלק מהמשפטים שאני שומעת מאנשים שפונים אליי..שמחה להזמין אתכם להתבונן יחד איתי על המצב ולהעניק לכם  נקודת מבט מעניינת ונוספת […]